Как да предпазим от повреди разклонителите в дома ни?


разклонителиНерядко се случва да възникне пожар и причината за това да се окаже повреден разклонител. Затова е много важно да знаем как можем да предотвратим това да се случи. Ще ви споделим съвети за безопасност при експлоатацията на разклонители, за се сведе до минимум опасността от възникване на неочакван пожар.

Когато става дума за използване на удължители и разклонители на изгодни цени, за да се разпредели електричеството по различни начини в дома ви, ето как можете да го направите по безопасен начин:

• Използвайте само разклонители, които имат маркировка UL върху етикетите си. Тази маркировка ви гарантира, че разклонителите са преминали успешно теста за безопасност и са сертифицирани.
• Никога не трябва да рискувате да използвате кабел или разклонител, който има протрити или напукани места, или е повреден по някакъв друг начин. Рискът, който ще поемете, ако използвате такъв разклонител, не си заслужава, предвид това какви могат да бъдат последствията за вас.
• Ако кабелът изглежда така, сякаш е произведен през 1930 г., то вероятно вече е врем да се сдобиете с нов разклонител.
• Използвайте удължители и разклонители, които са правилно заземени. Освен това, когато закупувате нов разклоните от специализирани магазини за електрони като Викиват, търсете разклонители, които са със защита от пренапрежение. Така електроуредите, които включвате в тези разклонител ще бъдат защитени, ако възникне токов удар.
• Ако имате нужда от разклонител, който са използвате на открито, при покупката се уверете, че конкретният разклонител е сертифициран за тази цел.
• Не използвайте разклонители, ако кабелите им са горещи или забележите нещо друго, което е неестествено по никакъв начин.
• Винаги използвайте разклонители, които имат достатъчно дълги кабели за вашите нужди, както и да имат достатъчно гнезда за уредите, които ще включвате. Имайте предвид, че е опасно да се включва разклонител към друг разклонител.
• Когато използвате разклонители на открито, винаги преди да включите нещо в тях, трябва да проверите дали в гнездата му не е попаднала вода, сняг, листа или някакви други неща, които да го повредят. Разклонителите на закрито също не са предпазени от попадане на течности, мръсотия или други нежелани обекти. Затова е добре периодично да проверявате и тях и да ги почиствате. А почистването, разбира се, се прави само когато разклонителя е изключен от контакта.
• Не дръжте кабелите на разклонителите на земята, когато ги използвате навън. А когато ги използвате вътре в дома, гледайте кабелите да не бъдат под мебелите и килиите. Без значение дали използвате разклонители на закрито или на открито, уверете се, че няма запалими материали близо до тях, за да се предпазите от възникването на пожари.

Толкова много пъти се случва щетите в дом да са предизвикани от нещо, което е елементарно и лесно да се избегне. Може да ви звучи прекалено да проверявате всичката електроника, кабели, контакти, разклонители и т.н., но тези няколко момента, които това ще ви отнеме, могат да предотвратят пожари, повреда от попадането на вода или друга течност. Тези мерки са толкова важни, тъй като, ако ги приложите, това може да спаси вашия живот или този на някой ваш близък човек.

Стопанска отчетност - поява и развитие
Специалист по диабетна полиневропатия – човекът, който ще се погрижи за функциите на крайниците и органите ви