Изисквания за мини кредитиране и какво трябва да знам!


мини кредитиранеИзискванията за всеки потенциален заемоискател са приблизително еднакви – без значение дали става дума за теглене на заем от небанкова компания, от банкова институция, от лизингова фирма и други финансови кредитори на българския пазар.

Изискванията могат условно да се разделят на две групи. Общи изисквания за теглене на кредит и конкретни такива, които се определят от политиката на самата финансова институция. Общите изисквания като цяло се определят и от законовите рамки за това, какви физически и юридически лица могат да теглят кредити на територията на България. Когато става дума за мини кредитиране, те са свързани с това лицето да е дееспособно, да е гражданин на Република България, да има валидни документи, които да го легитимират.

Самото отпускане на бърз заем от небанкова фирма става след покриване на изискванията определени от самата фирма. Те най-често са свързани с добра кредитна история, с удостоверение за получаване на трудово възнаграждение, и други такива, които определят кредитоспособността на кандидата.

Потенциалните клиенти могат да кандидатстват за сума само посочена в рамките на мини заемите, които всяка фирма предлага. Получаването и връщането на парите се случва според това, което бъде подписано като договор между двете страни. Всеки може да реализира бърз заем на малки вноски или бърз кредит до заплата, стига да отговаря както на общите изисквания, така и на конкретните параметри, които кредитора предоставя за избрания заем.

За какво да внимавате?

Преди да подпишете окончателно договора, задължително прочетете какво пише в него, независимо какво сте прочели предварително в сайта на конкретната небанкова компания. Внимавайте за скрити клаузи, за възможни наказания и допълнително оскъпяване. Ако забележите нещо нередно, което не съвпада с вашия интерес, просто можете да не слагате подписа си и да се насочите към друга компания за бързи мини заеми.

Целогодишна грижа за бойлера
5 съвета как да пестите пари при по-ниска заплата