Обособяване на зони за контролирано преминаване с турникети


турникетиТурникетът е добре познат на всички ни елемент на системите за контрол на преминаването. Макар да са по-малко ефективни в осигуряването на оторизирано преход към даден участък, те се справят чудесно със задачата да регламентират и управляват потоци от хора. Например в магазините, където са най-масово използвани, потокът може да върви в само една посока. Турникетът не позволява едновременно влизане и излизане от една и съща точка.

Кои са важните аспекти при използване на турникет?

Турникетите са неизменна част от нашия живот и се срещат навсякъде. Понастоящем не е необходимо да се обяснява защо трябва да бъде инсталирано такова съоръжение. Често изискванията за инсталирането му се съдържат във ведомствените разпоредби и дори в законодателните актове и правителствените заповеди.

Невъзможно е да си представим голям бизнес център, производствено предприятие, спортно съоръжение, голямо медицинско заведение и т.н., без контролно -пропускателен пункт с монтирани турникети.

Правилният избор на преградата гарантира нейната дългосрочна и комфортна експлоатация. Ефективната работа на съоръжението е обаче невъзможна, без да е правилно оформен проходът. Огражденията ви позволяват да насочвате потоците по правилния начин, да ги разделяте на влизащи и излизащи посетители, да идентифицирате зоните за изчакване и инспекция и да осигурите безпрепятствена евакуация в случай на инциденти.

На пазара има много видове турникети и често купувачът се пита какъв тип турникет да инсталира, каква е разликата между отделните видове, какви са ограниченията при използването на един или друг тип. Ако вашият доставчик не може да отговори на тези въпроси, вероятно следващите редове ще ви бъдат от полза.

Видове и потребителски свойства

На първо място, турникетите са разделени на полуръстови и пълноръстови или казано иначе: с непълно припокриване и пълно припокриване на отвора. Тези с половин височина ограничават неоторизираното преминаване, но не изключват прескачането и прехвърлянето на обекти. В тази връзка, когато се използват съоръжения с половин височина, се приема, че трябва да има охрана или дистанционно видео управление на съоръжението.

Най-популярните видове турникети според сайта Ви Макс са:

  • Трипод;
  • Монопод;
  • Полуостровни/роторни;
  • Летящо крило;
  • Въртящи се/ роторни врати и др.

В процес на проектирането и инсталирането на този вид съоръжения е редно да се вземат предвид правилата за пожарна безопасност, които регламентират изискванията за аварийни изходи. Според регламента, изходите, където са монтирани турникетите, не могат да бъдат евакуационни изходи. Следователно, до турникета е нужно да се предвиди инсталирането на бързо отварящи се антипаник ограждния или евакуационни врати.

При избора на типа и модела на турникета трябва да се вземат предвид много фактори, влияещи върху ефективната работа на контролната точка. Нужно е да се избере правилно типът турникет / няколко турникета в рамките на входната група, съобразно условията за организиране на достъп до защитената зона, вида на съоръжението, изискванията за проектиране, необходимостта от пренасяне на обемисти предмети, достъп за хора с увреждания и т.н.

Важно е да се вземе предвид производителността на преградата при изчисляване на броя на турникетите в съответствие с режима на работа на предприятието. Също така следва да се вземат предвид пиковите натоварвания на контролно – пропускателния пункт и правилно да се разпределят потоците към входа и изхода.

Изборът на конкретен модел турникет и неговите технически характеристики определят надеждната работа, честотата на поддръжката, както и възможността за свързване към системи за контрол на достъпа. Когато планирате мястото за монтаж на турникет, е необходимо да обърнете внимание на формирането на зоните на преминаване, за да се предотврати неоторизирано преминаване. Също така е важно да се изберат материалите, от които е направен турникетът, например за използване в агресивна среда: улици, химически заводи и др.

Магазин за мебели, изпълняващ индивидуални поръчки – защо е важно да го намерим?
Битови ел уреди с транспортни дефекти – политика на предлагане и класификация