Хидроизолация на основи


Хидроизолация на основиОсновите са онази част от сградите, която е вкопана дълбоко в земята. Строежът на една постоянна постройка, а още повече сграда не може да започне на нивото на земната повърхност, тъй като това ще я направи абсолютно нестабилна и нетрайна. Вкопаването на основите дълбоко в почвата има за цел да подсигури фундамента на сданието, така че нищо да застраши неговата цялост и стабилност.

Основите представляват стоманобеотонна стена с изключителна здравина и плътност, върху която се надграждат останалите сегменти на сградата. Дълбочината на основите се определя от височината на сградата – колкото по-висока и тежка е сградата, толкова по-дълбоко са вкопани основите. Тяхната работа не е лека, защото, освен постоянната тежест на сградата, те трябва да понасят и редица допълнителни неудобства, което е истинско предизвикателство за строителя.

Стоманобетонната основа е натоварена с тежестта на цялата сграда, като това включва не само нейната конструкция, но и обзавеждането, техниката и хората, които се намират в нея. В същото време основите се сблъскват с движението на земните пластове, с постоянното наличие на подпочвени води и с киселинността на почвата, която в определени райони е твърде висока, а това е опасно за целостта на бетонната стена.

Липсата на надеждна и качествена влагозащита на основите ще доведе до просмукването на влага във вътрешността на бетона, а от там и до арматурата. Дори и най-качественият бетон не може да устои дълго на въздействието на водата – подпочвена и атмосферна, а това води до неговото разрушаване и проникване на влага във вътрешността на сградата.

Когато подземните и приземни етажи в една сграда са обитаеми, влагата допълнително усложнява обстановката, тъй като прониква в мазилките и ги разрушава. Така нареченото подкожушване на мазилката във вътрешните помещения е първият признак, че външната страна на основите се нуждае от хидроизолация. При наличие на влага в основите, трябва да се действа много бързо и решително, поради сериозния риск от поражения във вътрешните помещения и върху цялата сграда.

Кога се хидроизолират основите на една сграда?

Осигуряването на влагозащита на основите на една сграда трябва да започне още с тяхното изграждане. Това означава, че непосредствено след декофража на бетонните стени, трябва да се изготви хидроизолацията, без да се губи никакво време, тъй като подпочвените води ще застрашат здравината на новата конструкция.

Особеното при основите на сгради е, че те се изграждат със значително по-здрав бетон. Бетонът, който се използва за наливана на основите е от висок клас, гарантиращ неговата влагонепропускливост. Към този вид бетон обикновено се добавят допълнителни съставки, които ще подобрят неговите качества и ще увеличат неговаа устойчивост на влага и механични въздействия, каквито са движенията на земните пластове и слягането на почвата.

Освен здравината на бетона и неговата влагонепропускливост, ключова за устойчивостта на хидроизолацията е гладкостта на бетонните стени. Фугите между бетонните панели и микропукнатините, образувани при изсъхването на бетона, трябва да бъдат запълнени, което се постига с полагане на изравнителна замазка от пясъчно циментов разтвор.

След като се направи изравнителна замазка на бетонните стени, може да се пристъпи към изпълнението на хидроизолацията на основите. Това, разбира се не може да стане преди замазката да изсъхне напълно, като в зависимост от атмосферните условия и вида на цимента, може да се наложи да се изчака няколко дни.

Как протича изпълнението на влагозащитата на основите?

Основно можем да разделим тази дейност на три етапа:

  • Подготовка;
  • Полагане на хидроизолацията;
  • Запечатване със защитна замазка.

Подготовката за полагане на хидроизолацията включва нанасянето на контактен и свързващ грунд, който да повиши адхезията на замазката. Това е необходимо за осигуряване на плътното залепяне на изолацията към основата и повишаване здравината и ефективността на влагозащитата.

След изсъхване на грунда се пристъпва към полагане на първия слой хидроизолация. Той може да бъде в течна форма или под формата на еластични рулонни мушами, които при изолиране на вертикални стени, каквито са основите, се извършва чрез газопламъчно залепяне, с помощта на газова горелка.

Рулонните мембрани могат да варират, като разновидност, като задължително условие е да бъдат нанесени поне в два слоя. В случай че се използват полимер модифицирани битумни или PVC мембрани два пласта от мембраната са достатъчни, както и три пласта хидроизолация, когато се полага воалит, познат още като окислен битум. Общата дебелина на отделните пластове трябва да бъде 4-5мм.

Здравината на хидроизолацията трябва да бъде абсолютно гарантирана , особено при механичното въздействие върху нея при слягането на почвата. Това означава, че не само материалите трябва да бъдат с перфектно качество, а изработката – професионална, но и че влагозащитата трябва също да бъде запечатана и предпазена със специална защитна замазка.

В някои случаи хидроизолирането на основи се налага много по-късно, след като сградата е построена. Това се случва предимно при по-стари къщи, които са строени при пълно нарушение на съвременните правила и указания. Когато основите на една, съществуваща вече сграда са сериозно поразени от влагата се пристъпва към разкопаване на почвата около тях, ремонт на разрушените бетонни стени и изпълнение на хидроизолацията.

Кой трябва да се заеме с хидроизолацията на основите?

Влагозащитата на основите на една сграда е много сложна и отговорна задача. При строежите на нови жилищни или обществени сгради, винаги се използват специализирани строителни фирми, тъй като законът налага тази дейност да се извършва единствено от лицензиран изпълнител. При изолирането на основи на къщи и частни сгради със стопанско и бизнес предназначение може да се рискува с неопитни строители, въпреки че никой специалист по хидроизолации не би го го препоръчал.

При изпълнението на хидроизолация на основите трябва да се изследва внимателно почвата, за да се подберат правилно изолационните материали и методът на тяхното полагане. Самият избор на материали, от своя страна налага много доброто им познаване, което е възможно само за компетентните и опитни екипи на добрите строителни фирми.

Какво представлява битумната хидроизолация?
Регистрация на ЕООД – на каква цена ще възлезе процедурата?