Регистрация на ЕООД – на каква цена ще възлезе процедурата?


Регистрация на ЕООДРешили сте да стартирате своя собствена бизнес дейност и логично сте изправени пред въпроса: как да регистрирам собствена фирма? Оказва се, че според дейността, фирма тип ЕТ не е подходяща опция, а пък регистрация на ЕООД може да възлезе на твърде висока цена. Всъщност, истината е съвсем различна от това, което повечето бъдещи бизнесмени си мислят. Регистрирането на еднолично дружество с ограничена отговорност не е нито толкова скъпо, нито толкова сложно, когато с процедурата се заеме професионалист.

За да докажем нагледно това твърдение, в следващия материал ще посочим основните стъпки от процедурата по регистриране на ЕООД заедно с приблизителни цени на всяка основна дейност. Трябва да уточним, че всяка правна или счетоводна кантора работи по индивидуално формиран ценоразпис, но като цяло разликата в цените на отделните фирми е от порядъка на 10-20 лв за основните дейности. И така…

Как протича процедурата по регистриране на ЕООД?

Първата стъпка, която всеки бъдещ бизнесмен трябва да е премине е избор на вида на дружеството. Най-сигурният начин да се избере правилният тип фирма е да се проведе консултация с юрист, който да обясни тънкостите и на двата вида дружества, но ако търсите възможно най-простото обяснение на разликата между ООД и ЕООД, то това е броят на едноличните собственици на дружеството. Когато собственикът е един, то ЕООД е правилната форма, а когато имаме съдружие, то ООД е единственият възможен вариант.

Втора стъпка от процедурата по регистриране на ЕООД е избор на юрист, който да се заеме с основната работа, като изготвяне на документите, откриване на сметка на дружеството, внасяне на такси и т.н. Препоръчваме да се използват услугите на професионалист, запознат с процедурите, защото това ще спести на едноличния собственик ценно време, а много вероятно и пари.

За да илюстрираме какво имаме предвид ще посочим, че хонорарът на юрист е почти колкото размера на държавната такса за регистрация на такъв тип дружество. При погрешно подготвени документи и неспазени процедури таксата се губи и е нужно да бъде заплатена нова такава при повторно подаване на документите в Търговския регистър. Още ли смятате, че ще ви излезе по-евтино ако се заемете сами с регистрирането на своята фирма?

Изборът на професионални фирми, занимаващи се с регистрация на дружества от всякакъв тип е огромен. Изберете тази, която ви допада като комуникативност, брой на услугите, включени в цената и дистанция, ако смятате да поддържате физически контакт. Не се влияйте основно от цената, защото понякога се оказва, че за регистрация на ЕООД, изгодните тарифи не покриват всеки аспект от процедурата и може да се наложи да доплащате.

След като изберете юрист, той ще ви помогне да вземете правилните решения по регистрирането на вашата фирма. Името на вашето дружество трябва да бъде уникално, а за да сте сигурни, че избраното от вас име не се дублира с това на друга фирма, юристът, на когото сте се доверили ще направи справка в Търговския регистър, с което ще ви спести ценно време, нерви и средства. Добрите фирми включват тази услуга в пакетната цена за регистрация.

За да ви представлява пред административните и финансови институции, наетата от вас фирма или юрист ще се нуждае от нотариално заверено пълномощно с вашия подпис. Таксата за тази услуга е около 6 лв. С пълномощното, вашият юрист може да се заеме с откриването на банкова сметка на дружеството и с плащане на държавните такси за вписването.

Последната стъпка по регистриране на ЕООД (независимо от уговорената цена) е изготвяне на нужните документи, към които се прилагат и документите за платени такси и откриване на сметка – всички те се подават в Търговския регистър. Използвайки професионална услуга е малко вероятно да има допусната грешка и да бъде получен отказ. Регистрацията на вашето ЕООД вероятно ще бъде факт в рамките на до 3 работни дни, след което ще можете да стартирате своята дейност напълно законно и безпроблемно.

190 – 200 лв е цената за професионална услуга, включваща всички дейности по регистрирането, включително хонорар на фирмата, държавни и банкови такси и нотариални услуги. Ако трябва да направим разбивка на отделните такси, които ще трябва да платите като обща цена, то това са приблизително:

120 – 140 лв хонорар на фирмата

55 лв държавна такса

10 лв банкова такса

6 лв нотариална заверка на подписа.

Хидроизолация на основи
Плюсове и минуси на безжичното видеонаблюдение като част от съвременните системи за сигурност