Кредит в левове или кредит в евро?


кредит в евроУ нас е разпространено мнението, че в каквато валута получавате вашите доходи, в такава е най-добре да изтеглите и кредита, който сте планирали. Тази статия ще даде малко повече яснота в кои случаи това може и да не е така.

При теглене на заем в друга валута, следва да се вземат предвид курсовите разлики при превалутиране между българската и чуждата валута.

При получаване на заем във валута, различна от нашата, е препоръчително да се отчетата и допълнителните разходи, които произхождат от разликата в курс купува и курс продава на българската и чуждата валута. От значение тук е курс продава, свързан със закупуването на определения брой български левове или банкноти в чужда валута.

Понякога тези скирит разходи не се взимат предвид, когато се тегли заем в българска, европейска или друга чужда валута. Разбира се, за коректно сравняване на предложенията трябва да се отчетат и тези разходи за целия погасителен период или за по –удобно смятане може да се пресметне разликата в двата курса за целия размер на задължението.

Когато се сравняват предложенията за заеми в лева или евро, трябва да се съпостави крайния размер на лихвените разходи за целия срок на погасяване на двата вида заема в двете различни валути. В сметката следва да се включат и допълнителните разходи за курсовите разлики.

Има вероятност да се случи така, че се спестява голяма сума пари, ако кредита е в евро, в случай, че в офертите на банките се упоменава, че тези кредити са с по-ниска лихва. В такъв случай е добре да се избере кредит в евро. Когато разликата е минимална и получавате трудово възнаграждение в лева, е по-добре да се усвои кредита в лева. Когато разликата обаче е чувствителна, един заем в общоевропейска валута може да е по-добрият вариант.

5 съвета как да пестите пари при по-ниска заплата
Стопанска отчетност - поява и развитие