Първа покупка на контактни лещи – какво трябва да знаете?


Първа покупка на контактни лещи

За да бъде ефективна и удобна контактната корекция, контактните лещи трябва да бъдат правилно подбрани. Изборът може да се направи само от специалист офталмолог-контактолог, който ще напише рецепта за закупуване на контактни лещи след проверка на зрението. С рецепта, която съдържа параметрите, лещите могат да се закупят дори от онлайн магазин.

Кога се налага повторно посещение при офталмолог-контактолог?

Първото посещение в кабинета на контактолог се прави, за да се определят точните параметри на лещите. Повторно посещение следва да се направи в случай, че закупените контактни лещи причиняват дискомфорт или медицински проблеми. Лекарят ще назначи лечение и смяна на продукта или режима на носене.

Други причини за посещението при специалист включват:

  • Желание да се смени продукта с такъв на друга марка или с друг материал. Прегледът е задължителен при преминаване от хидрогел към силикон хидрогел и обратното, както и при нужда да се промени режима на носене;
  • В случай че настъпят неприятни усещания при носене на лещите – зрителен дискомфорт;
  • За планова проверка един път в годината.

Прегледът при специалист е задължителен, дори ако желанието е да се носят не коригиращи, а декоративни, цветни контактни лещи. Контактологът е този, който може да определи дали носенето им ще бъде безопасно за здравето на очите, както и да регистрира наличието на състояния, които не позволяват използването на контактна оптика.

Какво е написано в рецептата и как да я разчетем?

В рецептата, издадена от лекар, се посочват параметрите за всяко око, които са: Sph (Сфера) Оптична сила; BC, R радиус на кривина; DIA, D диаметър. Параметрите са вписани за всяко око – OD (дясно око) и OS (ляво око). Понякога показателите за сила на зрението и други състояния са различни при двете очи. В такъв случай всяка леща трябва да се поставя в правилното око.

Разчитането на рецепта за контактни лещи е рутина за специалистите, които предлагат такъв тип продукти, включително онлайн в специализирани магазини като Lensin. За самия пациент/купувач обаче обозначенията на отделните параметри са напълно непонятни. Ето защо ще опитаме да внесем малко яснота какво означава всеки показател.

Оптична сила – сфера (sph): Измерва се в диоптри, като стойността им се изписва положителна или отрицателна стойност („+“ или „-„). Стойността е число с една или две цифри след десетичната запетая, например +1,5 или -3,75. Тя показва силата на контактната леща и по значение е същият параметър, използван и за очилата. Тъй като оптичната корекция е по-ефективна от тази при носене на очила, оптичната сила на лещите е по-ниска от тази на очилата.

Радиус на базовата кривина (BC, R) – индикатор за вътрешната повърхност на контактната леща, която е в пряк контакт с роговицата на окото, така че нейното прилягане към очите ще зависи от този параметър.

Това е много важно, защото ако са неправилно избрани, лещите ще оказват натиск върху роговицата и не само ще причинят дискомфорт при носене, но и ще повлияят на производството на сълзи, което означава възпаление и очни заболявания. Обичайната стойност е от 8,3 до 8,7, най-често срещаният BC е 8,6. Тъй като този индикатор зависи от кривината на роговицата на окото, по правило той е еднакъв и за двете очи.

Моля, имайте предвид, че различните марки могат да имат различни стойности на радиуса, така че при смяна на марката трябва да се свържете с офталмолог.

Диаметър (DIA, D): това е размерът на контактна леща, измерен от единия край до другия през центъра. Зависи от параметрите на окото и обикновено е еднакъв за двете очи. Обозначава се с число с една цифра след десетичната запетая: за меки контактни лещи обикновено стойността е от 13,0 до 15,0.

Параметри на торичните контактни лещи:

Цилиндър (CYL): това е оптичната сила на астигматизма. В рецептата цилиндърът ще бъде посочен със знак „-„. Обикновено стойностите са между -0,75 и -1,25.

Ос (Ax): показва ъгълът на астигматизма, измерен в градуси. Обикновено диапазонът е от 90° до 180°.

Куркумин – натуралният противовъзпалителен агент
Кои са основните нюанси при избора на спално бельо?