Неврорехабилитация – програма за възстановяване на мозъчната активност


НеврорехабилитацияНеврорехабилитацията е част от работния план на много болнични заведения и рехабилитационни центрове. Една от частните институции, разработила своя доказано ефективна неврорехабилитационна програма е холистичен център Холимед – гр. Хасково. Терапията е разработена за хора с мозъчни увреждания вследствие на инсулти и травми. Резултатите, получени до момента са изключително обнадеждаващи.

Кога започва рехабилитацията?

Основният принцип на рехабилитация за пациенти, претърпели инсулт или черепно-мозъчни травми, е непрекъснатостта на предоставянето на квалифицирана медицинска помощ, с колкото е възможно по-ранно започване на рехабилитационния курс. Процесите по възстановяване на такива пациенти по правило започват още в отделението по неврореанимация, а след това в отделението по неврология за пациенти с остър мозъчно-съдов инцидент (инсулт).

Именно в тези отделения работят опитни специалисти – реаниматори и невролози. Съвременното оборудване позволява на лекарите да наблюдават и поддържат на оптимално ниво всички жизненоважни функции на организма на всеки пациент – дишане, ниво на вътречерепното налягане, електрическа проводимост на мозъка, насищане на кръвта с кислород, наличие на сънна апнея (краткосрочно спиране на дишането по време на сън) и др.

След излизане от реанимация, пациентът се насочва към неврологично отделение, където вече се изготвя възстановителен план, съобразен с тежестта на неговото състояние и с вероятни придружаващи заболявания. Взема се предвид общия здравословен статус, като същевременно болният преминава цялостен преглед, медикаментозно лечение и непрекъснато наблюдение.

Използвайки мултидисциплинарния подход, възприет от болшинството здравни системи по света, невролозите на болничното заведение работят в тясно сътрудничество със своите колеги от центъра за възстановителна медицина и рехабилитация. Когато дадена болница е неспособна да осигури адекватна невровъстановителна терапия, пациентът, прекарал инсулт или тежка мозъчно-черепна травма може да се насочи към частен рехабилитационен център като Холимед.

За кого е подходяща неврорехабилитацията и какво включва програмата?

Неврорехабилитация се провежда не само след тежки мозъчни инсулти, но и при други неврологични дефицити, възникнали вследствие на заболявания и наранявания. От неврорехабилитационните програми в холистичен център Холимед могат да се възползват:

  • Пациенти с инсулт, страдащи от сложен неврологичен дефицит (пареза, спастичност, атаксия, говорни увреждания, загуба на памет);
  • Хора, които са претърпели черепно-мозъчно и гръбначно увреждане;
  • Болни, страдащи от демиелинизиращи и възпалителни заболявания (множествена склероза, синдром на Гилен-Баре, хронични възпалителни демиелинизиращи полиневропатии и др.;
  • Хора с екстрапирамидна патология (болест на Паркинсон, дистония с различен произход и др.;
  • Индивиди с дисциркулаторна енцефалопатия, различни видове деменция;
  • Страдащи от болков синдром (главоболие, невропатична болка, миофасциални синдроми и редица други заболявания).

В Холимед – Хасково са разработени и се използват активно рехабилитационни програми, които комбинират иновативни и традиционни методи за рехабилитация (СКЕНАР -терапия, транскраниална магнитна стимулация, техники с биологична обратна връзка, електромиостимулация (EMC), различни техники за кинезитерапия, разработки на руската космическа медицина и др.), което позволява да се постигнат отлични резултати при възстановяване на пациентите.

Рехабилитационните програми се разработват индивидуално за всеки пациент – с участието на много специалисти: невролог, лекар по ЛФК, физиотерапевт, невропсихолог, логопед, трудотерапевт, уролог и медицинска сестра. При необходимост се включват и лекари от други специалности.

Ефективността на рехабилитацията се оценява от невролозите и рехабилитаторите. Ако е необходимо, възстановителната програма може да бъде коригирана. След завършване на курса на активна неврорехабилитация в клиниката, пациентът има възможност да продължи курса на рехабилитационно лечение в амбулаторни или домашни условия под наблюдението на специалист.

Кой има право на работно облекло
Водонагревател за дома и вилата – какво да изберем?