Електрически котлони


Диаметърът на плочата на електрическия котлон трябва да съответства на диаметъра на дъното на най-често използваните готварски съдове. Най-добре е съдът за готвене да има равно дъно. Ако разликата между плочата на котлона и дъното на нагрявания съд е само 2см., загубите на топлина са по-големи.

При изпъкнало дъно те достигат 30 %, а при вдлъбнато – 15%. Материалът от който са изработени готварските съдове също не е без значение. Най-добро топлоотнемане имат алуминиевите съдове.

При употреба на емайлирани съдове загубата на топлина е по-голяма. Това се дължи от една страна на лошото топлоотнемане на емайла, а от друга на значителните неравности на дъното на тези съдове, които се получават след време вследствие на прегряването. При емайлираните съдове с неравно дъно загубата на топлина може да достигне 25%.

Електрическите котлони трябва да са снабдени с превключватели. Първоначално, докато ястието заври, те са включени на максимална мощност, а след това се превключват на по-малка мощност. По този начин се икономисва електрическа енергия, а ястието има по-добри вкусови качества. Мощността на котлоните с една чугунена плоча достигат до 1200 вата, а на котлоните с две чугунени плочи – 2000 вата. Тя може да се регулира най-често на три степени.

При четвъртото положение на превключвателя котлоните се изключват от мрежата. Котлоните с мощност до 1200 вата могат да се използват при по-слаби електрически инсталации. За сигурното захранване с електрическа енергия на електрическите котлони с две чугунени плочи, едната от които е с мощност 1200 вата, а другата с мощност 800 вата, проводниците на инсталацията трябва да имат сечение минимум 1,5 мм на квадрат.

Електромерът трябва да издържа продължително такова натоварване 10 ампера, а предпазителите – 15 ампера. Електрическите котлони с чугунени плочи се повреждат много рядко. Най-често срещаната при тях повреда е прекъснат (изгорял) награветел. В такъв случайтрябва да се подмени цялата плоча, което се извършва от специалист.

Ремонт на покрива с подръчни средства
Електрическа тенджера за печене с капак