Предимства на обучението в частно средно училище


обучението в частно средно училищеС появата на първото си дете, болшинството родители започват да планират неговото бъдеще – от детската градина до университета, в който ще получи квалификацията да упражнява престижна професия. Училището е мястото, в което детето израства интелектуално и физически. Логично все повече родители избират да запишат детето си в частно средно училище. Само там то ще получи познанията и уменията да бъде успешно в постоянно променящия се свят.

В настоящия материал ще се спрем на част от причините, поради които все повече родители избират да дадат на децата си уникалния опит на частното училищно образование. Ще разгледаме и защо финансовата инвестиция в едно такова неконвенционално решение е напълно оправдана. Ползите от обучението в частна образователна институция са повече от тези, които можем да изтъкнем, затова ще се фокусираме само върху най-важните от тях.

Разширени академични възможности

Едно от най-често изтъкваните (и с право) предимства на частните училища е фактът, че те предоставят изключително много предизвикателни образователни програми под формата на извънкласни дейности и курсове за усъвършенстване в множество дисциплини. Сред тях можем да назовем международни бакалавърски програми, изучаване на езици и програми за надарени деца.

Учебният план в частно средно училище Цар Симеон Велики, както и в някои от другите частни учебни заведения се фокусира върху работа, помагаща за развитието на децата като цялостни личности. Работи се върху тяхното възпитание и морал, посредством занимания включващи стимулиране на екипна работа, толерантност към различията, групови дискусии и решаване на проблеми. Неслучайно частните ученици получават най-високи оценки на стандартизирани тестове и приемни изпити в университетите.

По-малки по численост класове

За правилното усвояване на учебния материал от огромно значение е броят на учениците в един клас. Няколко изчерпателни проучвания от страна на световни изследователи на образователната система показват, че колкото по-малък е броят на учениците в един клас, толкова по-висок е успехът на средния ученик на изпитните сесии – тестове за усвоен материал, външно оценяване, матури и т.н.

Ползите от малките паралелки се увеличават с времето, в което детето е прекарало в такава учебна среда. Всяко частно средно училище има различен капацитет, но в зависимост от индивидуалния стил на преподаване, болшинството учебни заведения се фокусират върху класове с по-малка численост. Само така може да се осигури индивидуален подход, чрез който да се установи какво в материала затруднява даден ученик и кои са скритите му таланти, които могат да се развият.

Пряка обвързаност на родителите с учебния процес

Участието на родителите в учебния процес, когато говорим за частно начално или средно училище не се изчерпва единствено с ходене на родителски срещи и участие в подготовката на домашните задачи. Инвестирайки известна сума пари в обучението на децата си, родителите се явяват акционери в предприятието, ангажирано с обучението на тяхното потомство.

Частните училища се изграждат на базата на открита комуникация между родители и администрация, а участието на родителите в общността е приоритет за учебната институция. Чрез честите срещи с учителите, участието в социални събития като празници и детски лагери през ваканциите, комисии и инициативи за набиране на средства, семействата стават неразделна част от образованието на децата си, което също помага за укрепване на отношенията родител-дете.

Кои са добрите ключалки за врати - съвети от SOS ключар?
Сила, издръжливост и потентност - Tribulus на NOW