Кой има право на работно облекло


работно облеклоВъпреки дигитализирането на голяма част от трудовата заетост, все още има индустриални производства, в които участва и човешкият фактор. В сфери, като строителството, механизацията, ремонтните дейности, ВиК и много други се изисква носенето на специално работно облекло от Стенсо. Кой трябва да го носи и кога, колко време може да бъде носено и как се осчетоводява? Какви са акцентите в специалната наредба за работното облекло?

Кой има право на работно облекло

Особеното при служебната предпазна униформа и защитните мъжки обувки се състои в предназначението им да защитават служителите от трудови злополуки вследствие от извършване на тяхната служебна дейност. Те са изработени от специални, здрави и устойчиви на външни негативни фактори материи, водоустойчиви са, което ги прави много полезни предимно в индустриалната и строителната сфера.

Поради това, всеки участващ в тези области, в зависимост от извършваната от него дейност, той се нуждае от работни ботуши и строителни обувки, както и от защитна екипировка.

На колко време се полага

В зависимост от трудовата дейност и условията на нейното извършване, срокът за износване и времето за замяна с ново работно облекло варира. Според наредбата за безопасност на труда, има също значение продължителността на времето за труд, сертификатът, ако такъв е необходим и препоръчителните инструкции, дадени от производителя.

В случай на преждевременно скъсване или унищожаване на служебната екипировка по вина на служителя, според наредбата работодателят осигурява нова такава, а служителя носи имуществена отговорност съгласно кодекса на труда.

Как се осчетоводява

Служебната и трудова екипировка и работните дамски обувки се считат за краткосрочен актив на фирмата и изразходваните финансови средства за него се изписват във вид на фирмени разходи за издръжка. За свързаните със срока на износване разходи на фирмата може да се извършва и извънсчетоводна оперативна дейност. Разбира се, върху направените разходи за покупката на лични защитни средства не се начисляват осигурителни вноски, не се облага с данък и т.н.

Каква е наредбата за работното облекло

Тази наредба регламентира правилата по предоставяне, случаите на носене, сроковете за износване и условията за предоставянето на защитна служебна екипировка. В нея са заложени следните въпроси:

  • при какви условия трябва е задължително носенето на предпазна екипировка;
  • изискванията за безопасност;
  • задълженията на работодателя и служителя относно трудовата безопасност;
  • кога се осигурява облекло и за какъв период;
  • кога трябва да се върне подобен екип и т.н.

Какъв тип фризер да изберете, съветват от ТехноАрена
Неврорехабилитация – програма за възстановяване на мозъчната активност