Оборудване за млекопреработка в млечните ферми


Оборудване за млекопреработка в млечните фермиМного от животновъдите в страната са насочили своята дейност в млекопроизводството и млекопреработката. Кравефермите в голямата си част се придържат към затворен цикъл на работа – производство, обработка на млечната суровина и продажба на млечни продукти на пазара. Този отрасъл се нуждае от специализирано оборудване, което включва голям брой и различни по вид технически разработки.

Фирма Евроагро е един от водещите доставчици на широка гама уреди, приспособления и съоръжения за селското стопанство. Кравефермите могат да се снабдят с цялото оборудване, необходимо за отглеждане на едър рогат добитък и висококапацитетен млекодобив, както и за последващо съхранение и обработка на млякото, съобразно европейските директиви за качество и безопасност на млечните продукти.

Какво се промени в последните години?

Съвременният потребител цени единствено качественият хранителен продукт. Ако преди време хората безропотно купуваха мляко и млечни продукти, произведени от химически пудри, то днес се търси единствено храна с естествен произход, без примеси, обогатители и консерванти.

За да отговорят на нарасналото потребление, кравефермите в страната ни увеличиха броя на добитъка и общия си работен капацитет. За бъде капацитетът повишен, а дейностите изпълнени бързо и еднакво прецизно, оборудването за млекопреработка също претърпя значителни промени. Повечето машини бяха осъвършенствани, а междувременно бяха създадени и някои съвсем нови технически разработки.

Основни етапи на производството

За обикновения купувач в производството на мляко и негови субпродукти няма нищо сложно – кравите се издояват, а събраната продукция се опакова и изпраща в търговската мрежа. Всъщност това е сложен технологичен процес, който протича на няколко етапа, като за всеки етап се използва различен вид машина или съоръжение. Отделните процеси включват:

  • Издояване – фермите с многочислени стада от млечни крави са принудени да интегрират машинното доене в ежедневната си работа. Доилните агрегати, предлагани днес имат полу или напълно автоматизирани функции с минимално човешко участие;
  • Приемане – издоената млечна маса се изпраща в цеха за преработка, където тя преминава множество проверки – визуална, дегустация, изследване за наличие на вредни бактерии и други микроорганизми. В зависимост от резултатите от изследването, се пристъпва към сортиране на издоеното мляко спрямо качествените му характеристики;
  • Отстраняване на механични примеси. Това се прави с помощта на специални филтърни системи. В големите предприятия за тази цел се използва специално технологично оборудване за преработка – сепаратор-пречистватели. С тяхна помощ е възможно да се пречистят дори и най-малките частици;
  • Сепарация – По време на тази процедура млякото се разделя на продукт с ниско съдържание на мазнини и сметана;
  • Нормализиране. Насищане с полезни вещества и минерали, така че химичният състав да отговаря на всички местни норми и стандарти;
  • Хомогенизиране – насищане с мастни глобули;
  • Пастьоризация. На този етап продукцията се нагрява до температури от 60 до 95 градуса по Целзий. Това помага да се елиминират всички нежелани микроорганизми. Също така по време на този процес се случва разрушаването на различни ензими, отговорни за увреждането на продукта, което помага да се увеличи времето за съхранение;
  • Стерилизация. Обработка при много високи температури. Това позволява да се увеличи срока на годност на млякото до 6 месеца.

Осъзнавайки колко голям е броят на операциите, а също и тяхната сложност, става ясно колко отговорно и скъпо е да се оборудва една млечна ферма с качествени машини и механични приспособления. Предвид увеличаването на работния капацитет и същевременно намаляването на човешкия труд, автоматичните системи за млекопреработка са задължителна инвестиция.

Основните компоненти на промишлените предприятия за производство и преработка на млечни суровини включват: вакуумно устройство и линия, тръбопровод за млякото от неръждаема стомана, система за регистриране на количеството произведено мляко, доилни апарати, стенд за млекосъбиране.

Млякото е нетрайна стока, затова трябва да се обърне специално внимание на условията, при които то се съхранява и транспортира. Ако фермата няма възможност незабавно да прехвърли продукцията в преработвателното предприятие, тя се отвежда в резервоари, вани или контейнери. Охладеното млечна маса може да се съхранява до 48 часа, но при определени температурни условия. За целта се използва специално охлаждащо оборудване.

Какъв по-хубав подарък за любимия човек от парфюм
Как да оформим градината си