Posts in tag

оборудване на магазини


Освен хладилната техника, дървени стелажи и друго търговско оборудване, в хранителните магазини има нужда и от друго оборудване. В тях се доставят и монтират пълна гама от метални стелажни системи, касови места, аксесоари, кошници, колички и др. с цел комплексното им оборудване. Касови места са местата, където клиентите се насочват да заплатят всяка стока, която …