Прецизно контролиран достъп с помощта на автоматични бариери


Какво представляват бариерите?

Най-просто казано бариерите са механични препятствия, които ограничават достъпа до охранявани зони. Ако в миналото са използвани бавни и тежки механични бариери, то днес срещаме съоръжения, вариращи като големина, скорост на отваряне, капацитет на пропускателния режим и най-вече, като принцип на работа.

Използваните днес високо технологични автоматични бариери не се нуждаят от човешка намеса, за да изпълнят своето предназначение, което е да осигурят строг контрол и прецизен пропускателен режим. Автоматизираните съвременни бариери са оборудвани с допълнителни устройства, позволяващи отлична отчетност на преминаващия поток от хора през контролирана или охранявана зона.

Къде са най-нужни автоматичните бариери?

Бариери сме свикнали да виждаме основно на прелезите, но те са изключително необходими и на места, където е нужен отличен контрол на потока от преминаващи или в зоните с платен достъп. Днес едва ли ще открием обществен, охраняем паркинг, който да не разполага с бариера, като тя може да бъде контролирана от охранител или пък да бъде изцяло автоматизирана, така че преминаващият да я задейства, след като се идентифицира или заплати определена такса.

Местата с ограничен достъп също не могат без бариери. Това са главно административни, офис или жилищни сгради със специален пропускателен режим. Чрез поставянето на бариери се отнема правото на случайни лица да пребивават на територията на конкретната сграда ако нямат нужното разрешение. Бариерите, които се използват за целта са оборудвани с допълнителна апаратура, изискваща легитимиране на лицата, притежаващи право на достъп.

Служителите или живущите в тези гради трябва да разполагат с електронен ключ или карта, с които да освободят бариерата. Въвеждането на индивидуален код или отчитане на биометрични данни също са метод, използван за задействането на една автоматична бариера, особено ако при охраната на обекта не се използва жива охрана.

Местата с обществено и социално значение, като болници, спортни съоръжения, паркове и търговски комплекси също използват бариери, въпреки че достъпът до тях е практически неограничен. Бариерите на тези места се използват главно, за да се осигури контрол над преминаващите или когато достъпът до тях е платен. Някои модели бариери са оборудвани с касов терминал, чрез който се извършва плащането. Те издават билет или касов бон, с което напълно заместват, познатите до скоро каси и помагат да се намалят разходите за наемане на допълнителен персонал.

Как да си гарантирате максимална ефективност на използваните бариери?

Ако вашият обект се нуждае от една или повече бариери, като част от системата за контрол на достъпа, то пред вас стоят поне няколко въпроса, на които трябва да си отговорите. Тъй като малко хора са запознати в детайли с последните технологични разработки в областта на системите за сигурност и в частност с моделите автоматични бариери, които се предлагат на пазара, то за целта е необходимо да се консултирате със специалист.

За щастие днес лесно може да се открие добра специализирана в охранителните системи фирма, която да отговори на всички ваши въпроси. Експертното мнение ще ви помогне да изберете най-подходящата за нуждите на вашия обект система, така че да имате максимална ефективност, дълъг работен живот на съоръжението и в същото време да спестите средства.

Проектирането и изграждането на системата за контрол на достъпа и конкретно на бариерата също е от значение за нейната правилна и дългосрочна експлоатация. Професионално изградената система ви дава възможност да използвате съоръжението много по-дълго и качествено, като в много от случаите ще получите от фирмата изпълнител и договор за поддръжка и ремонт на инсталираната от нея бариера.

Използваните днес автоматични бариери са отлично средство за ограничаване или контрол на достъпа до места със специално предназначение или с платен достъп. Те могат да се използват по много начини, като се комбинират с други системи за контрол и охрана. Контрол на работното време, платено преминаване, защита от проникване на недоброжелатели и възможност за добра отчетност на преминаващите лица – всичко това е лесно постижимо с модерните автоматични бариери.

VRF системи за дома - климатизация на топ ниво
Хитозан – ефективно средство за отслабване и борба с мазнините