Какви видове покривни ремонти съществуват?


покривни ремонтиРемонтирането на един покрив може да отнеме само ден, а може и да се проточи във времето, достигайки дори до месец. Това зависи от моментното състояние на цялата конструкция, както и от степента на промяна, която ще бъде направена. Различните видове ремонти не могат да бъдат сравнени по никакъв начин, тъй като една частична подмяна на керемидите е дейност, напълно различна от цялостното изграждане на един сложен, многоскатен покрив.

Реновирането също така може да бъде направено от непрофесионалист, когато се налага само малка корекция на дребен детайл или отстраняване на незначителна авария, но той задължително трябва да бъде извършен от лицензирана строителна фирма, специализирана в покривните ремонти, когато съоръжението се нуждае от цялостно изграждане, основен ремонт или ремонт на важен за цялата конструкция компонент.

Най-честите ремонтни дейности, от които един покрив се нуждае са:

 • Основно изграждане на цялото съоръжение;
 • Основен ремонт на вече съществуващо такова;
 • Частичен ремонт, включващ единствено подмяна на керемидите – цялостно или частично;
 • Боядисване на бордове и шапки;
 • Измазване на комини – вътрешно и външно;
 • Подмяна на улуци;
 • Полагане на битумни керемиди;
 • Изграждане на хидроизолация на плоски и наклонени покриви.

В архитектурата, както в почти всяка област от живота няма статични величини. Да, архитектурата се води по писани правила, които задължително трябва да се спазват, но всеки архитект е своеобразен творец, стремящ се да създаде нещо забележително и отличаващо се, а формата на една сграда – в това число и нейният покрив, дават възможност на артиста да разгърне своята фантазия и да остави своя отпечатък за поколенията.

Основните видове покриви са:

 • Плосък;
 • Скатен;
 • Раздвижен.

А основните видове покривни покрития са:

 • Керемиди (керамични, циментови, метални);
 • Битумни шиндли;
 • Естествен камък.

Има няколко фактора, определящи вида на един покрив и това са:

 • Предназначение на сградата;
 • Естетическите виждания на нейния собственик;
 • Съответствие с градоустройствените планове на местно и национално ниво;
 • Финансови възможности.

Всеки от тези фактори е показател за визията на покрива. Така например по абстрактната му форма и изработка можете да се досетите, че сградата има обществено предназначение и най-вероятно по-особена функция. Няма как да не разпознаете сградата на операта в Сидни, чиято разчупена фасада, наред със сложната покривна конструкция се е превърнала в емблема на цялата страна. Архитектурните виждания на твореца намират чудесно поле за изява при изграждането на покрива, когато сданието има особено значение.

Естетическите виждания на собственика също определят вида на покрива на една сграда. Стига да разполагат с достатъчен бюджет, някои собственици смело биха приложили на практика своите идеи за това, какъв да бъде покривът на техния дом. Един разчупен, многоскатен или трионообразен покрив би подхождал идеално на една по-сложна, като форма и изпълнение фасада, но в много случаи семплите виждания и практичното мислене надделяват при изграждането на един покрив.

Дори и най-щурите идеи, обаче не могат да се реализират, в случай че градоустройственият план не го позволява. Няма как да изпълните един модернистичен архитектурен план в населено място, в което визията на новопостроените сгради трябва да бъде в унисон с цялостната архитектура на града. Старите възрожденски къщи, запазени в няколко български града са тяхна емблема и местната управа няма да допусне до тях да се появи сложно и абстрактно сдание, било то частен дом или обществено съоръжение.

Финансовите възможности са тези, които най-често определят вида на покривните конструкции у нас. Това можете да забележите, когато се разходите в едно бедно българско село, в което почти всеки покрив е двускатен или максимум четирискатен, в зависимост от големината на къщата. Контрастът на това явление, от друга страна можете да забележите в скъпите, новопостроени квартали, в които средствата са позволили на архитекта да развихри своята фантазия и да проектира един сложен,като визия и изпълнение покрив.

Ремонт на покриви на панелни блокове

Панелният блок е система от самостоятелни жилища, в който живеят голям брой хора. Всяка част от жилищният блок е проблемна по някакъв начин, като най-голямо предизвикателство срещат живущите на последния етаж, които първи разбират, кога покривната конструкция на блока се нуждае от ремонт, в коя част на покрива се е появил теч и в каква степен се разпростира аварията.

Покривът на един панелен блок се различава драстично от всеки един наклонен покрив, бил той покрив на къща, стопанска постройка и обществена сграда. Предимството на скосения покрив се състои в това, че водата се стича под наклон и не може да се задържи в толкова голяма степен, че да наводни сериозно вътрешните помещения, докато при плоския покрив е точно обратно.

С какво е по-различен покривът на един панелен блок?

Силните дъждове причиняват задържане на водата за по-дълго време, дори при перфектно работеща отводнителна система, а минусовите температури през зимата водят до нейното замръзване в малките процепи и пукнатини, което допълнително ускорява процеса на рушене.

Плоският покрив има, обаче едно огромно предимство. Той може да се използва, като място за отдих и дори да се превърне в приятен кът с градина, която обитателите на блока да използват винаги, когато имат нужда да излязат на въздух и да се порадват на разкриващата се панорама. Плоският покрив е сериозно предизвикателство, но той носи и не малко ползи.

Какво причинява най-често повреждането на един плосък покрив?

Плоският покрив на един жилищен блок се намира на много по-голяма височина, отколкото който и да е скосен керемиден покрив. Това означава много по-силно въздействие на преките слънчевите лъчи, много по-висока концентрация на вятър и много по-осезаеми минусови температури. Плоският покрив се нуждае от специална замазка, чрез която се придава наклон, който да отвежда своевременно дъждовните води към отводнителната система, така че водата да се задържа колкото е възможно по-кратко върху съоръжението.

Задържането на вода е най-сериозната заплаха за един плосък покрив, поради което всяка равна покривна конструкция трябва задължително да има изградена хидроизолационна система. Хидроизолацията е най-големият проблем на покрива на панелния блок и именно нейното възстановяване или изграждане е дейността, която фирмите, занимаващи се с ремонт на покриви извършват.

Задържането на вода върху плоския покрив не би представлявало такъв проблем, в случай че влагоизолациооното покритие не е изложено, освен на различни метеорологични въздействия и на сериозни механични такива. Разкъсването на изолационните мембрани много често се причинява по механичен път, поради което върху него е необходимо да се положи специална посипка, която да го предпази максимално.

Защо покривите на жилищните блокове са плоски?

Панелните блокове, строени в миналото са имали за цел да поберат колкото е възможно повече жилищни помещения, в рамките на една сграда. Това означава, че подпокривното пространство също трябва да се използва най-рационално. Ако една къща или по-малка жилищна кооперация може да си позволи разхищение на жилищна площ, под формата на таванско помещение или мансарда, то при панелните блокове, всяка част от сградата е желателно да се използва максимално.

В панелните блокове, непосредствено под покривната конструкция се намират апартаменти, в които живеят поне три или четири семейства, което ги поставя в много по-неизгодна позиция, когато покривът се нуждае от ремонт. Тъй като те са най-потърпевши от течащия покрив, грижата за неговия ремонт е основно тяхна.

Кои ремонти по плоския покрив са най-често срещани?

1. Хидроизолация Както вече споменахме, най-сериозният проблем на плоския покрив е неговата хидроизолация. Тъй като тя е най-важният компонент от този вид покриви, тя най-често създава и проблеми. По-старите жилищни блокове страдат най-често от повредена или амортизирана влагозащита, която се нуждае от спешен ремонт. Този ремонт може да представлява частично възстановяване на повредените участъци или цялостно полагане на ново хидроизолационно покритие.

2. Поправка на отделните покривни компоненти Това може да включва както подмяна на металните обшивки на бордовете и комините, така и тяхното грундиране и боядисване. Улуците, като изключително важна дренажна система за всеки покрив също се нуждаят от поддръжка, а не рядко и от цялостна подмяна. Измазването на комините също е дейност, която може да се наложи, като частичен ремонт на един панелен покрив. Макар, че комините в жилищните блокове рядко се използват, като димоотводи, те служат за вентилиране на затворените помещения в жилищата и също трябва да функционират перфектно.

Как протичат отделните ремонти на плоския покрив?

В зависимост от това, кой участък или компонент от покрива се нуждае от ремонт, ремонтните работи протичат по различен начин. Поради спецификата на всеки отделен сегмент от покрива, тук ще се постараем накратко да опишем най-често извършваните покривни ремонти на панелни блокове и етапите, през които те преминават.

Хидроизолация на плосък покрив:

1. Частична подмяна или възстановяване. Когато наличната хидроизолация е частично повредена или амортизирана, то нейното възстановяване е много по-лесно и бързо. В най-голяма част от случаите се пристъпва към:

 • Премахване на неизползваемите части от влагозащитните мембрани;
 • Почистване и заглаждане на основите, като се прави специална нивелираща замазка;
 • Полагане на битумен грунд;
 • Нанасяне на един или два пласта хидроизолираща мембрана, като се застъпват правилно отделните участъци, така че да няма пролуки, в които да проникне вода;
 • Нанасяне на запечатващ слой върху влагозащитната мембрана;
 • Възстановяване на посипката (чакъл или асфалт) върху ремонтирания участък.

2. Цялостно изграждане на хидроизолация. Този тип ремонтна дейност може да се извърши върху покрива на новопостроена сграда, но и да се наложи, като подмяна на повредена или амортизирана хидроизолация върху една по-стара сграда. Различното при двете дейности е само премахването на неефективната влагозащитна мембрана, преди пристъпване към същинската работа.

 • Първият етап от изграждането на хидроизолация на плосък, панелен покрив е полагането на замазка от вароциментов разтвор, която има за цел да придаде наклон на основата, така че водата да бъде своевременно отвеждана към водосточната система (улуците).
 • След като циментовата замазка стегне, върху нея се полага пласт битумен грунд, който изпълнява функцията на запечатка и спойка между основата и хидроизолационния материал, който ще бъде използван.
 • След изсъхване на битумния грунд се полага първият пласт хидроизолация, като това може да бъде вид битумна или pvc мембрана, а също и фиброциментни или метални плоскости, както и обмазващи битумни и полимерни материали. Предимството на рулонните мембрани пред обмазващите продукти е безспорно, тъй като те имат много по-голяма устойчивост и дълготрайност. Полагането на мембраните става чрез газопламъчно залепяне.
 • За по-висока ефективност на хидроизолацияте е добре да се положи още един (втори) слой, като той може да бъде отново под формата на рулонна мушама или в течна форма – нанесен чрез обмазване.
 • Следващата стъпка е полагане на специална посипка, която да предпази хидроизолацията от атмосферни и механични въздействия. Като допълнителна дейност в този случай може да се наложи специално внимание на връзките към бордовете и комините, което да гарантира, че в тях няма пролуки, в които да проникне влага.

Ремонтиране на отделни покривни сегменти

1. Подмяна на улуците. Тази подмяна може да бъде частична или цялостна, като освен улуците може да се наложи и подмяна на водосточните тръби и подновяване на разпоени шевове на местата, на които е наложително.

2. Грундиране и боядисване на бордове, шапки на комини и обшивки. Тази дейност може да бъде извършена като самостоятелна услуга или като част от основния ремонт на покрива.

3. Измазване на комини. То може да бъде вътрешно и външно, като по-важно е възстановяване на вътрешната мазилка, така че да се подобри функционалността на комина.

Масата за лаптоп – глезотия или реална необходимост?
Няколко причини да изберем бижута от сребро